Mali Müşavir Hasan Murat Kızılöz

Konkordato Nedir ? Konkordato Ne Demek ? Konkordato Projesi, Uzman Görüşü, Bilirkişi, Mali Müşavir, SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Uzman Görüşü, Uzman Mütalaası, Konkordato, Konkordato Nedir ? Konkordato Danışmanlığı için buradayım soru ve bilgi için iletişim kurabilirsiniz.

Konkordato basit bir tabir ile borçlunun iflastan kurtulması için alacaklılar ile hukuki bir düzlemde anlaşması ve borçlarının yapılandırılmasıdır. Bu anlaşma borçlunun vadesi geldiği halde borçlarını ödeyememesi ya da vadesinde ödeyememe riski altında bulunması durumunda alacaklının indirim yapması ya da fazladan vade vererek borçluyu iflastan kurtarması üzerine yapılan, bir çeşit iflası önlemek adına taviz vermedir.

Ancak her borçlu konkordato ilan edemez. Konkordato mali yapıları bozulan ve finansal problem bittiği zaman borçlarını ödemeye devam edebilecek kurumlara göredir. Konkordato’nun başlayabilmesi için borçlunun talepte bulunması gerekir ve borçlu alacaklılara iyi niyetli ve dürüst olduğunu kanıtlamak zorundadır. Talep alacaklılar tarafından kabul edilirse hukuki süreç başlar ve yalnızca mahkemece tasdik edilirse borç indirimi ya da vade uzatma gibi anlaşma şartları geçerlilik kazanır.

Konkordato Kaç Türlüdür?

Konkordato müessesi 3 bölümden oluşur. Bunlar: 

1- Vade Konkordatosu

2- Tenzilat (yüzde) Konkordatosu

3- Karma Konkordatosu

Konkordato; Şahısların, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması’dır.

Konkordato Ne Demek ? Süresi Ne Kadardır?

Yasada belirtildiği üzere ilgili belgelerin sunulması için mahkeme 3 ay geçici mühlet süresi vermektedir. Komiserin sunacağı rapora göre ilave 2 ay daha uzar ve toplam süre 5 ay olur. Mahkeme ise kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içerisinde verir. Kesin mühlet için mahkeme tarafından atanan komiserin raporunu inceler. Konkordatonun başarıya ulaşacağı kararı oluşur ise 1 yıllık kesin mühlet verir. 1 yıllık Kesin sonrasında bu süreye 6 ay ek süre verilmektedir. Mümkün olan tüm sürelerin kullanılması halinde konkordato süreci 23 ay kadar sürmektedir. Eğer Mahkeme bu süre sonunda Konkordato Projesini tasdik etmek için yeterli zamana sahip değil ise 6 ay daha süre uzatımı olur.

Sitede bilirkişi, uzman görüşü, uzman mütalaası, konkordato, konkordato nedir, konkordato projesi, SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kira tespit davası, şahıs şirketi nasıl açılır mali müşavirce yazılan bolca sayıda makale ziyaretçileri bekliyor olacak. Bu makaleler, toplumu farklı farklı hukuki ve mali meselelerde bilinçlendirecek makalelerdir. 

Yabancıya Satış İşlemi (SPK değerleme)

2018 yılında yürürlülüğe giren Konkordato uygulamasında 100 + Makul Güvence Raporu ve 40+ Konkordato Ön Projesini hazırladı. Konkordato Projesi hazırladığımız firmaların büyük bir bölümü süreci başarı ile yöneterek Konkordato Projeleri tasdik edilmiştir.

Konkordato Projesi, Konkordato dava açılmadan önceki aşamalar veya açılan davada Konkordato Projesi’nin yeterli şartları sağlayıp sağlayamadığı, dosyaya giren Konkordato Komiser raporlarının incelenmesi, beyanda bulunulması ve diğer tüm süreçler için dava açmayı düşünen şirketlere veya alacaklı şirketlere danışmanlık hizmetlerimiz devam etmektedir.

Tarafımıza;

Sulh Hukuk Mahkemesi

Asliye Ticaret Mahkemesi

İcra Hukuk Mahkemesi

Aile Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi görev alanlarına giren bilirkişi raporlarına itiraz beyan veya uzman görüşü talep edebilirsiniz.

Konkordato Nedir ? Konkordato Ne Demek ? Konkordato Projesi, Uzman Görüşü, Bilirkişi, Mali Müşavir, SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Uzman Görüşü, Ticari Davalarda Uzman Mütalaası, Makul Güvence Raporu, Konkordato, Konkordato Nedir ? Konkordato Danışmanlığı için buradayım soru ve bilgi için iletişim kurabilirsiniz. 

Uzman Görüşü veya Uzman Mütalaası Nedir ?

Uzman Görüşü veya Uzman Mütalaası Nedir ? Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 293’de;

(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

(2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilmektedir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilmektedir.

(3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulamaz.

Davalarda Uzman Görüşü Nasıl Alınır ?

Uzman görüşü veya Uzman Mütalaasına HMK 293. Madde ve CMK 67. Maddede yer verilmiştir. Amaç dava aşamasında alınan bir uzman görüşü veya uzman mütalaası ile mahkemeyi bilgilendirmektedir. Yargılamanın her aşamasında özel bilirkişi raporu veya uzman görüşü alınır. Dava esnasında mahkemece alınacak olan bilirkişi raporuna yardımcı olabilecektir. Uzman görüşü veya uzman mütalaası mahkemece aldırılmış olan bilirkişi raporuna uzman görüşü ile itiraz edilmektedir. Burada amaçlanan ilgili mahkemece aldırılan bilirkişi raporu ile gözden kaçan veya yapılan bir hatayı açıklığa kavuşturmaktır.

Uzman Görüşü veya Uzman Mütalaasının Hukuki Bir Dayanağı Var Mıdır?

Mütalaa (uzman görüşü), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 293. Maddesine göre kabul edilen bir delil türüdür. Bilirkişi raporu özel ve teknik bilgi gerektiren konularda, gerektiği takdirde hukuki sorunlarla ilgili uzman görüşüne başvurulabileceğini kabul edilmektedir.

Mali Müşavir & SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *