Tag: notariusz

  • Notariusz ⚖ ⚖️ §

    by

    in

    Notariusz to osoba zaufania publicznego, która ma za zadanie poświadczać ważne dla obywateli i instytucji dokumenty oraz czuwać nad prawidłowym ich sporządzeniem. Notariusz pełni funkcję niezależnego i bezstronnego pośrednika między stronami transakcji, a jego zadaniem jest zapewnienie, że wszystkie strony zachowują się w sposób zgodny z prawem. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu notariusz jest w…